آموزش گام به گام تاپسیس، مزایای روش تاپسیس تاریخچه روش تاپسیس مربوط به سال 1981 است که نخستین بار توسط ونگ و یون معرفی شد. تاپسیس یکی از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP است. ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید واژه Topsis مخفف چیست؟ واژه Topsis مخفف Technique For Order Preferences By […]