آموزش گام به گام تاپسیس، مزایای روش تاپسیس تاریخچه روش تاپسیس مربوط به سال 1981 است که نخستین بار توسط ونگ و یون معرفی شد. تاپسیس یکی از روش‌های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP است. ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید واژه Topsis مخفف چیست؟ واژه Topsis مخفف Technique For Order Preferences By […]

طرح‌ آزمایشات   Design of Experiments     طرح آزمایشات کشاورزی (DOE)، الگوهایی هستند که برای انجام آزمایش و تحلیل آماری و کسب اطلاعات در مورد عوامل مورد مطالعه به کار می‌روند. طرح‌ آزمایشات کشاورزی باعث اطمینان از نتایج، صرفه جویی در زمان و کاهش قابل ملاحظه در تعداد آزمایش‌ها می‌شود. پیش از اجرای آزمایش، به

طرح آزمایشات- طرح آزمایشات کشاورزیبیشتر بخوانید»

روش سطح پاسخ یا RSM یا Response surface method
محققین همیشه به دنبال روشهایی هستند تا بیشترین استخراج نتایج را از داده¬های آزمایشی خود داشته باشند. روش سطح پاسخ (RSM) از روش¬های DOE هست که علاوه بر تحلیل داده¬ها و بیان معنی داری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته، مدلسازی انجام داده و در انتها عمل بهینه سازی نیز بر مدل ارائه شده انجام می پذیرد.
سوال اینجاست، چه موقع ما از روش سطح پاسخ (Response surface method) استفاده میکنیم؟
وقتی تعداد آزمایشات به دلیل تعدد متغیرهای مستقل انتخاب شده زیاد باشد که 2 مشکل به وجود آید.
یکی اینکه هزینه آزمایشات بسیار زیاد شود و دوم اینکه به دلیل محدودیت زمانی نتوان تمام حالات ممکن آزمایشات را انجام داد. در واقع با full factorial یا فول فاکتوریل نتوان آزمایش را انجام داد.
سوال بعدی اینجاست، روش سطح پاسخ یا RSM چه کمکی به ما میکند؟
روش سطح پاسخ قبل از انجام آزمایشات طبق روش خود، سطوحی را از بین تمام حالات ممکن انتخاب میکند. که در واقع سطح وسط همه متغیرهای مستقل را نقطه مرکزی در نظر گرفته و سطوح انتهایی را نقاط 1 و 1- مینامد. برای کار با روش سطح پاسخ یا RSM باید از ابتدا آزمایشات را بر اساس نقاط پیشنهادی یا به عبارت دیگر نقشه راه آن طرح ریزی کرد.
نرم افزارهایی مربوط به روش سطح پاسخ یا RSM کدامند؟
معروفترین نرم افزار، Design- expert هست که علاوه بر روش سطح پاسخ (response surface method) سایر روشهای DOE مانند تاگوچی، fractional factorial، Mixture و… را نیز در بر دارد. البته نرم افزار آماری پر کاربرد minitab نیز قسمت DOE دارد ولی با توجه به اینکه گرافیک و نمودارهای مستخرج از design-expert زیبا تر هستند و اطلاعات کاملتری برای نتایج به محقق می دهد، این نرم افزار بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.